Zadzwoń: +48 508 017 683
            wet.kontakt@amerlab.pl
poniedziałek - piątek 8-16

Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab Sp. z o.o. zostało wpisane na listę podmiotów Ministra Zdrowia uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA z zakresu parazytologii.
AmerLab jest jednym z 10 tego typu ośrodków w Polsce i jedynym w województwie mazowieckim.
Uprawnienia zostały nadane do 1.10.2022 roku.

Pełna lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych: LINK

Staż kierunkowy w zakresie parazytologii:

liczba miejsc: 2 osoby

czas trwania: 30 godzin

29 stycznia 2017 odbyło się szkolenie dla lekarzy weterynarii organizowane przez AmerLab i Zakład Parazytologii UW

Nowoczesne trendy i możliwości diagnostyki chorób pasożytniczych zwierząt domowych

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a zaproszonym prelegentom za interesujące wykłady.

Nabór chętnych do uczestnictwa w kursie doskonalącym pt. " ‘Kliniczne i diagnostyczne aspekty zakażeń i zarażeń pasożytniczych." w dniu 8 grudnia br. został zakończony.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kurs doskonalący pod honorowym patronatem Pani Dziekan Wydziału Biologii prof. dr hab. Agnieszki Mostowskiej oraz prof. dr hab. n. med. Marka Radkowskiego, Kierownika Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM, pt. ‘Kliniczne i diagnostyczne aspekty zakażeń i zarażeń pasożytniczych’. Podczas kursu zostaną poruszone aktualne problemy dotyczące diagnostyki inwazji pasożytniczych u ludzi oraz trudności w interpretacji wyników badań parazytologicznych. Organizatorem kursu jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM i Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii WUM), Uniwersytet Warszawski (Zakład Parazytologii, Wydział Biologii UW) oraz Amerlab Sp z o.o. Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych (spin off Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego). Uczestnicy kursu otrzymają 5 punktów edukacyjnych. Udział w kursie jest bezpłatny.

Medyczne

Weterynaryjne