Zadzwoń: +48 508 017 683
poniedziałek - czwartek 9-17
piątek 9-14

Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab zostało założone przez doświadczonych naukowców pracujących na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk

Współzałożyciel, Członek Zarządu AmerLab Sp. z o.o., adiunkt w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, diagnosta laboratoryjny. Absolwentka studiów doktoranckich w Zakładzie Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM z zakresu „Menadżer medycznego laboratorium diagnostycznego w okresie przemian rynkowych”.
Posiada szerokie doświadczenie dotyczące profilaktyki, wykrywania i epidemiologii chorób zakaźnych i pasożytniczych. Prowadzone przez dr Pawełczyk badania koncentrują się przede wszystkim na analizie mechanizmów patogenezy chorób zakaźnych. Dotyczą zakażeń wirusowych (HCV, HGV, HIV), bakteryjnych (Borrelia burgdorferi s.l.) i pasożytniczych (Ehrlichia sp., Babesia microti) w kontekście oddziaływań patogen-żywiciel. W badaniach dr Pawełczyk wykorzystuje nowoczesne metody molekularne, immunofluorescencyjne, immunoenzymatyczne oraz cytometrię przepływową. W kręgu zainteresowań naukowych dr Pawełczyk są także zagadnienia dotyczące zaburzeń układu immunologicznego będące konsekwencją zakażeń/zarażeń.
Uzyskane wyniki badań zyskały akceptację środowisk naukowych poprzez opublikowanie w renomowanych czasopismach naukowych.
Dr Pawełczyk została uhonorowana stypendiami (dwukrotnie przyznane Stypendium Krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców), nagrodami ( Ministra Zdrowia, JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Jest także laureatką konkursu „Impuls” w ramach programu Skills Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz dwukrotną stypendystką Programu Erasmus dla nauczycieli akademickich.
Dr Pawełczyk jest członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Dr n. biol. Małgorzata Bednarska

Współzałożyciel, Członek Zarządu AmerLab Sp. z o.o., - adiunkt w Zakładzie Parazytologii Wydziału Biologii UW, wiceprzewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Posiada duże doświadczenie w zakresie diagnostyki, epidemiologii i profilaktyki chorób pasożytniczych, odzwierzęcych i wektorowanych. Jej znajomość zaawansowanych metod laboratoryjnych (mikroskopowych, immunologicznych, immunofluorescencyjnych i molekularnych), stosowanych w diagnostyce chorób pasożytniczych, jest wykorzystywana w wielu projektach naukowych, we współpracy ze szpitalami w zakresie wykrywania zarażeń pasożytniczych u pacjentów z niedoborami odporności (m. in. z Centrum Zdrowia Dziecka). Specjalistyczna wiedza Dr Bednarskiej przekazywana podczas wykładów i szkoleń cieszy się dużym zainteresowaniem lekarzy, diagnostów i studentów. Współpracuje z licznymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi. Autorka wielu cenionych prac naukowo - badawczych.

Dr hab. n. biol. Anna Bajer, prof. UW

Współzałożyciel, profesor w Zakładzie Parazytologii Wydziału Biologii UW, posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach eko-epidemiologicznych, w diagnostyce parazytologicznej różnorodnych prób (materiał kałowy, woda, próbki gleby, oznaczanie ektopasożytów), w wykrywaniu patogenów metodami molekularnymi i mikroskopowymi, w diagnostyce zarażeń helmintami (próby koproskopowe, barwienie i rozpoznawanie helmintów jelitowych). Stosowanie metod immunofluorescencyjnych, techniki FISH, technik biologii molekularnej (izolacja i amplifikacja DNA, technika PCR) doprowadziło do wykrycia zarażeń wieloma rzadkimi gatunkami pasożytów np. Cryptosporidium meleagridis, Dirofilaria repens. Pani Profesor Bajer jest cenionym wykładowcą i szkoleniowcem. Współpracuje z licznymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, np. University of Nottingham. Jest autorką kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowo- badawczych cytowanych ponad 1000 razy (indeks Hirsha 20). Laureatka wielu nagród naukowych.

Dr n. biol. Renata Welc-Falęciak

Współzałożyciel, biotechnolog w zakresie mikrobiologii, specjalistka w zakresie metod molekularnych stosowanych w parazytologii. W ostatnich latach jest/była kierownikiem lub głównym wykonawcą 15 projektów badawczych. Jest także recenzentką w renomowanych czasopismach międzynarodowych w dziedzinie parazytologii i zdrowia publicznego. Autorka licznych publikacji w czasopismach z ‘listy filadelfijskiej’ i kilkudziesięciu doniesień na konferencje krajowe i międzynarodowe. Laureatka wielu prestiżowych nagród m. in. Premiera Rzeczpospolitej Polskiej za rozprawę doktorską, JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe czy Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego za oryginalne publikacje naukowe z dziedziny parazytologii. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w latach 2015-2018.

Dr n. biol. Katarzyna Goździk

Współzałożyciel, adiunkt w Instytucie Parazytologii Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki molekularnej, immunoenzymatycznej i immunofluorescencyjnej chorób pasożytniczych i odzwierzęcych. Współpracuje z licznymi miedzynarodowymi ośrodkami naukowymi: z Department of Parasitology, National Veterinary Institute (SVA), Uppsala, Sweden oraz Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Section for Parasitology (SWEPAR), Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden. Jest autorką wielu prac naukowych dotyczących diagnostyki i epidemiologii groźnych chorób odzwierzęcych. Jest także recenzentką w renomowanych czasopismach międzynarodowych w dziedzinie parazytologii i zdrowia publicznego.

Współpraca

Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy naukowej, zdobytym w wiodących ośrodkach naukowych w Polsce oraz podczas licznych zagranicznych staży i szkoleń. m. in. w Wielkiej Brytanii (School of Biology w University of Nottingham), w Niemczech (Comparative Tropical Medicine and Parasitology, Ludwig Maximilians Universitat Munchen, Monachium), Szwecji (Department of Parasitology, National Veterinary Institute (SVA), Uppsala, Sweden oraz Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Section for Parasitology (SWEPAR), Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden), USA (Johns Hopkins Hospital, Baltimore).

Zdobyte doświadczenie zaowocowało kompleksową ofertą z zakresu parazytologii skierowaną do placówek diagnostycznych, badawczych i badawczo-rozwojowych, która obejmuje m. in.:

  • szkolenia z zakresu parazytologicznej diagnostyki medycznej i weterynaryjnej
  • współpracę przy realizacji projektów badawczych i rozwojowych.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.