Zadzwoń: +48 508 017 683
            wet.kontakt@amerlab.pl
godziny przyjęcia materiału
poniedziałek - czwartek 8:15-12:00

Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab zostało założone przez doświadczonych naukowców pracujących na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykorzystując specjalistyczną wiedzę, nowoczesną aparaturę badawczą oraz najnowsze osiągnięcia, m. in. w biologii molekularnej, stosowane w identyfikacji patogenów ludzi i zwierząt, proponujemy szeroką ofertę diagnostyczną opartą na:

  • badaniach mikroskopowych i immunofluorescencyjnych
  • badaniach molekularnych - wykrywanie materiału genetycznego (DNA/RNA) patogenów
  • badaniach serologiczne- określające poziom specyficznych przeciwciał

 

Agnieszka Pawełczyk foto amerlab   Dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk

Współzałożyciel, Członek Zarządu AmerLab Sp. z o.o., diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją z laboratoryjnej parazytologii medycznej, adiunkt w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka studiów doktoranckich w Zakładzie Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM z zakresu „Menadżer medycznego laboratorium diagnostycznego w okresie przemian rynkowych”. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące profilaktyki, wykrywania i epidemiologii chorób zakaźnych i pasożytniczych. Prowadzone przez dr A. Pawełczyk badania, koncentrują się przede wszystkim na analizie mechanizmów patogenezy chorób zakaźnych (wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób odkleszczowych). W kręgu zainteresowań naukowych dr Pawełczyk są także zagadnienia dotyczące zaburzeń układu immunologicznego będące konsekwencją zakażeń/zarażeń. W swojej pracy dr A. Pawełczyk wykorzystuje nowoczesne metody molekularne, immunodiagnostyczne, mikroskopowe oraz cytometrię przepływową. Uzyskane wyniki badań zyskały akceptację środowisk naukowych poprzez opublikowanie w renomowanych czasopismach naukowych. Dr A. Pawełczyk jest członkiem Komisji ds. parazytologii medycznej powołanej przez KIDL, V-ce przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Dr A. Pawełczyk została uhonorowana stypendiami (dwukrotnie przyznane Stypendium Krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców), nagrodami ( Ministra Zdrowia, JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Jest także laureatką konkursu „Impuls” w ramach programu Skills Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz trzykrotną stypendystką Programu Erasmus+ dla nauczycieli akademickich.

 

Małgosia foto amerlab   Dr hab. n. biol. Małgorzata Bednarska

Współzałożyciel, Członek Zarządu AmerLab Sp. z o.o., - adiunkt w Zakładzie Parazytologii Wydziału Biologii UW, wiceprzewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Posiada duże doświadczenie w zakresie diagnostyki, epidemiologii i profilaktyki chorób pasożytniczych, odzwierzęcych i wektorowanych. Jej znajomość zaawansowanych metod laboratoryjnych (mikroskopowych, immunologicznych, immunofluorescencyjnych i molekularnych), stosowanych w diagnostyce chorób pasożytniczych, jest wykorzystywana w wielu projektach naukowych, we współpracy ze szpitalami w zakresie wykrywania zarażeń pasożytniczych u pacjentów z niedoborami odporności (m. in. z Centrum Zdrowia Dziecka). Specjalistyczna wiedza Dr Bednarskiej przekazywana podczas wykładów i szkoleń cieszy się dużym zainteresowaniem lekarzy, diagnostów i studentów. Współpracuje z licznymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi. Autorka wielu cenionych prac naukowo - badawczych.

 

Renata Welc Faleciak 6336a   Dr hab. n. biol. Renata Welc-Falęciak

fot. Magda M Trebert

Współzałożyciel, biotechnolog w zakresie mikrobiologii, specjalistka w zakresie metod molekularnych stosowanych w parazytologii. W ostatnich latach jest/była kierownikiem lub głównym wykonawcą 15 projektów badawczych. Jest także recenzentką w renomowanych czasopismach międzynarodowych w dziedzinie parazytologii i zdrowia publicznego. Autorka licznych publikacji w czasopismach z ‘listy filadelfijskiej’ i kilkudziesięciu doniesień na konferencje krajowe i międzynarodowe. Laureatka wielu prestiżowych nagród m. in. Premiera Rzeczpospolitej Polskiej za rozprawę doktorską, JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe czy Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego za oryginalne publikacje naukowe z dziedziny parazytologii. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w latach 2015-2018. Stypendystka 19 edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki 2019.

 

IMG 1306 kopia CV1 Dr n. biol. Katarzyna Goździk

Współzałożyciel, adiunkt w Zakładzie Parazytologii Wydziału Biologii UW, wieloletni pracownik Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki molekularnej, immunoenzymatycznej i immunofluorescencyjnej chorób pasożytniczych i odzwierzęcych. Współpracuje z licznymi miedzynarodowymi ośrodkami naukowymi: z Department of Parasitology, National Veterinary Institute (SVA), Uppsala, Sweden oraz Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Section for Parasitology (SWEPAR), Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden. Jest autorką wielu prac naukowych dotyczących diagnostyki i epidemiologii groźnych chorób odzwierzęcych. Jest także recenzentką w renomowanych czasopismach międzynarodowych w dziedzinie parazytologii i zdrowia publicznego.

 

Współpraca

Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy naukowej, zdobytym w wiodących ośrodkach naukowych w Polsce oraz podczas licznych zagranicznych staży i szkoleń. m. in. w Wielkiej Brytanii (School of Biology w University of Nottingham), w Niemczech (Comparative Tropical Medicine and Parasitology, Ludwig Maximilians Universitat Munchen, Monachium), Szwecji (Department of Parasitology, National Veterinary Institute (SVA), Uppsala, Sweden oraz Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Section for Parasitology (SWEPAR), Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden), USA (Johns Hopkins Hospital, Baltimore).

 

Publikacje naukowe powstałe z udziałem laboratorium AmerLab

Seroprewalencja patogenów przenoszonych przez kleszcze Ixodes ricinus u bezobjawowych osób z zakażeniem HIV i dawców krwi.

Identyfikacja molekularna drobnoustrojów przenoszonych przez kleszcze u bezobjawowych osób z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1): badania retrospektywne.

Patogeny przenoszone przez kleszcze u osób zakażonych wirusem niedoboru odporności (HIV-1).

 

Zdobyte doświadczenie zaowocowało kompleksową ofertą z zakresu parazytologii skierowaną do placówek diagnostycznych, badawczych i badawczo-rozwojowych, która obejmuje m. in.:

  • szkolenia z zakresu parazytologicznej diagnostyki medycznej i weterynaryjnej
  • współpracę przy realizacji projektów badawczych i rozwojowych.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualizacja 05.11.2019