Zadzwoń: +48 508 017 683
            wet.kontakt@amerlab.pl
godziny przyjęcia materiału
poniedziałek - piątek 8:15-12:00

Badanie opiera się na wykryciu materiału genetycznego bakterii Neoehrlichia mikurensis w badanym kleszczu. Zakażenia tymi bakteriami zostały po raz pierwszy opisane u ludzi w Europie dopiero w 2007 roku. Uważa się, że są jednym z najczęściej występujących patogenów u kleszczy. Zakażenia u ludzi wywołują mało specyficzne objawy chorobowe, które dotykają najczęściej osoby z obniżoną odpornością.

Materiał do badań: kleszcz zdjęty z człowieka
Transport/przechowanie materiału: temperatura +4°C lub etanol 96%
Metodyka badań: test PCR/nested PCR + sekwencjonowanie
Czas realizacji badania: do 7 dni roboczych

Pobierz formularz