Zadzwoń: +48 508 017 683
poniedziałek - czwartek 9-17
piątek 9-14

Dane osobowe, w tym dane medyczne Pacjenta, które zostały nam powierzone są traktowane z należytą starannością oraz poufnością. Ochrona prywatności naszych Pacjentów stanowi dla nas kwestię priorytetową.
Dane osobowe oraz informacje o zleconych badaniach i wynikach, są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych osobowych Pacjentów jest AmerLab Sp. z o.o. przy ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych na podstawie art. 37 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz postanowieniach regulaminu AmerLab Sp. z o.o.

W AmerLab powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu email: iod@ amerlab.pl

 

Zbiór praw pacjenta