Zadzwoń: +48 508 017 683
            wet.kontakt@amerlab.pl
poniedziałek - czwartek 8-17
piątek 8-14

Badanie umożliwia wykrycie materiału genetycznego 3 patogenów przenoszonych przez kleszcze / inne ektopasożyty (Borrelia burgdorferi sensu lato / Anaplasma phagocytophilum / pierwotniaki Babesia spp. lub riketsje).

Człowiek może być zarażony jednocześnie więcej niż jednym patogenem (bakterią lub pierwotniakiem), dlatego podjęte leczenie dominującej choroby może nie przynosić spodziewanych efektów. Wykrycie wszystkich patogenów mogących wywoływać podobne objawy umożliwia podjęcie właściwej terapii prowadzącej do skutecznego wyleczenia.

Materiał do badań: krew pełna zebrana na antykoagulant (EDTA)
Transport/przechowanie materiału: temperatura +4°C
Metodyka badań: test PCR/nested PCR
Czas realizacji badania: do 7 dni roboczych

Pobierz formularz