Zadzwoń: +48 508 017 683
            wet.kontakt@amerlab.pl
poniedziałek - czwartek 8-17
piątek 8-14

Badanie polega na wykryciu materiału genetycznego kilku gatunków bakterii (Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Bartonella spp., Rikettsia) i pierwotniaków (Babesia spp.), najczęściej przenoszonych przez kleszcze.

Kleszcze nabywają chorobotwórcze mikropasożyty podczas żerowania na zarażonych zwierzętach, które mogą być żywicielami kilku różnych gatunków patogenów. Patogeny są także przekazywane z zarażonej samicy kleszcza na jej potomstwo. Sprzyja to występowaniu u kleszczy wielogatunkowych infekcji (koinfekcji), które są przekazywane żywicielom (ludziom i zwierzętom) podczas kolejnego żerowania tych pajęczaków.

Zjawisko koinfekcji jest ciągle niedocenione w sensie epidemiologicznym, diagnostycznym i klinicznym, mimo jego istotnego znaczenia dla diagnostyki i leczenia chorób odkleszczowych, w tym częstej w Polsce boreliozy.

Materiał do badań: krew pełna zebrana na antykoagulant (EDTA)
Transport/przechowanie materiału: temperatura +4°C
Metodyka badań: test PCR/nested PCR
Czas realizacji badania: do 7 dni roboczych

Pobierz formularz