Zadzwoń: +48 508 017 683
            wet.kontakt@amerlab.pl
poniedziałek - czwartek 8-17
piątek 8-14

Oznaczanie obecności przeciwciał klasy IgM swoistych dla antygenów T. gondii. Test przesiewowy.

Oznaczenie w surowicy krwi przeciwciał klasy IgM jest stosowane w serologicznej diagnostyce toksoplazmozy pierwotnej, zwłaszcza u kobiet w wieku prokreacyjnym, szczególnie w ciąży. W przypadku badań przesiewowych, wynik ujemny wyklucza pierwotne zarażenie. Wynik dodatni IgM, szczególnie wysokie miano przeciwciał może wskazywać na zarażenie pierwotne. Zmiany w poziomie przeciwciał IgM należy oceniać kilkukrotnie co 1-2 tygodnie, w tym samym laboratorium, przy zastosowaniu tej samej metody. W ocenie czy jest to zarażenie pierwotne konieczne jest oznaczenie przeciwciał swoistych Toxoplasma IgG.

Oznaczanie poziomu przeciwciał IgM w płynie owodniowym lub w surowicy krwi noworodka jest przydatne w diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej natomiast obecność przeciwciał IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym potwierdza neurotoksoplazmozę. Do rozpoznania choroby wymagane jest równoczesne oznaczenie poziomu przeciwciał IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz obu klas przeciwciał (IgM i IgG) w surowicy krwi.

Materiał do badań: surowica, osocze, płyn mózgowordzeniowy
Transport: temp. 4-8°C
Metoda badania: ELISA
Czas realizacji: do 7 dni roboczych

Pobierz formularz